Gestió per Processos

  • Formació en Gestió per Processos, enfocada a la millora real dels sistemes de treball.
  • Suport a la implantació dels projectes de millora de processos, concrets i/o globals.

Un punt bàsic per a l’èxit de les organitzacions és tenir ben definits i gestionats els seus processos, amb especial atenció a les interfases.


L’enfocament pràctic de la millora dels processos és una característica de la forma de treballar de DUCTO QUALITAS. Es basa en la formació i suport als Equips Directius fins a arribar a definir el Mapa de Processos de cada organització i en la formació i suport -acompanyament- de la millora dels processos que hagin estat prioritzats per la Direcció.