Direcció de Projectes

  • Formació pràctica en Direcció de Projectes.
  • Suport als processos d’implantació.

Algunes accions de millora poden ser assolides ràpidament, pel seu contingut senzill i àmbit reduït. Però ben sovint cal replantejar-nos a fons les coses o, senzillament, obrir horitzons a noves línies de treball, és a dir, desenvolupar projectes


Molts projectes es desvien en costos i temps del propòsit inicial. DUCTO QUALITAS ofereix una metodologia senzilla i pràctica per tal de facilitar l’assoliment dels objectius de cada projecte a partir d’una formació bàsica i de l’acompanyament posterior.